Pages

9. juni 2013

4. juni 2013

OBS ! OBS ! Trolling NM 2013 er utsatt

NTF har på ekstraordinært styremøte Mandag 03.06 valgt å utsette Trolling NM 2013 Ny dato for arrangementet er satt til 29-30 Juni 2013. Grunnen til at vi utsetter er den høye vannstanden i Mjøsa, som pr dags dato fortsatt er stigende. Vi har hatt løpende kontakt med NVE de siste 2 ukene, og de seneste rapportene tilsier at Mjøsa skal opp 10 cm til, og vil kulminere på ca. 6,8 m (1,65 m over normal vannstand) Dette gjør det umulig å benytte Gjøvik båthavn. Det er også store problemer å benytte andre havner rundt Mjøsa. Slik bilder viser så er det helt umulig å benytte også bensin tanken på Gjøvik. Sikkerheten er også viktig for oss, og slik det er nå, så tar vinden like mye inne havna som utenfor. Hvis vi parkerer masse båter på de tomme plassene der, er sjansene store for at moringer og pirer kan bli skadet. Ikke minst kan dette også skade våre båter. Slik det også oppleves av de som har fisket de siste dagene, så er det nærmest sagt graut i fjorden, med drivved og gras over store områder. NTF følger nøye med på utviklingen av flomstituasjonen og vil komme med mer eksakt info ved behov.